Featured Dishes by Houston Press in Houston, TX
@ Houston Press
This is a list of dishes in Houston, TX, reviewed by Houston Press
  
3300 Smith St, Houston, TX
shrimp-and-grits
  
3300 Smith St, Houston, TX
shrimp-and-grits
  
3300 Smith St, Houston, TX
creole-bread-pudding
  
3300 Smith St, Houston, TX
bananas-foster
  
1401 Montrose Blvd, Houston, TX
pasta-julia
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
refried-beans
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
tacos-al-carbon
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
el-real-burger
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
tacos-al-carbon
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
el-real-burger
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
refried-beans
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
fried-egg
  
1111 Prairie St, Houston, TX
greek-burger
  
14555 Grisby Rd, Houston, TX
parrillada-las-ventanas-for-two
  
3030 Audley St., Houston, TX
doro-wot
  
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
mac-and-cheese
  
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
canopy-eggs-benedict
  
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
mac-and-cheese
  
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
fried-green-tomatoes
  
4057 Bellaire Blvd, Houston, TX
js-arancini
  
1100 Westheimer Rd, Houston, TX
korean-braised-goat-and-dumplings